DAAFAR JOINT STOCK COMPANY
Tax code: 0314072372
Offices: 32 Nguyen Huu Tho Str, Tân Hưng Ward, District.7, HCM City
Factory: Thong Nhat District, Đồng Nai province

STORE LOCATIONS

Ho Chi Minh city

  • 87 Le Thi Cho St, Phu Thuan Wards, District 7, HCM city

Da Lat city

  • A3 – A5 Phan Chu Trinh Str, Ward.9, Tp.Đà Lạt

Phan Thiet City:

  • 257 Thu Khoa Huan St, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City

Ca Mau Province

  • 202 Ngo Quyen St, Ward 9, Ca Mau city

Quy Nhon City:

  • 610 Tran Hung Dao, Le Hong Phong Ward, Quy Nhon city

Vung Tau City

  • 146D Nguyen Van Troi St, Ward 4, Vung Tau City

Dong Nai Province

  • Pham Van Dong St, Long Thanh Ward, Dong Nai Province

Tien Giang Province:

  • 553 Ap Bac, Ward. 5, My Tho city